ADRESA

 

Jiřina Volfová
Ebenová 1482
250 82 Úvaly

 

TELEFONY

 

mobil: +420 723 237 592

 

NAPIŠTE NÁM

 

jirina.volfova@atlas.cz

 

Zpracování mezd

Zpracování mezd provádíme podle podkladů zákazníka s maximální pečlivostí vždy v souladu s aktuálními zákonnými normami.

  Při zpracování mzdové agendy je samozřejmostí zohledňovat zákazníkovy požadavky:
 • přihlašování i odhlašování zaměstnanců u příslušných úřadů
 • měsíční přehledy členěné podle středisek, příp. zakázek
 • individuálně požadované výstupní setavy (formát i obsah)
 • zastupování na úřadech
 • účetní a mzdové poradenství

Vstupní doklady

Vedení mzdové agendy provádíme dle podkladů od zákazníka, které zákazník předává jednak jednorázově, a jednak v měsíčních periodách.

  Požadované vstupní účetní doklady od zákazníka jednorázové:
 • dokumentace o dosavadních stycích s příslušnými úřady
 • bankovní spojení odkud a kam odvádět platby
 • zápočtové listy zaměstnanců
 • osobní údaje zaměstnanců
 • podmínky pracovních smluv a mzdové výměry zaměstnanců
 • zdravotní pojišťovny zaměstnanců

Tyto údaje poskytne zákazník bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo, u nových zaměstnanců v den jejich nástupu. Zároveň zákazník zaručí jejich včasnou aktualizaci.

  Požadované vstupní účetní doklady od zákazníka měsíční:
 • odpracovaná doba jednotlivých zaměstnanců
 • neodpracovaná doba jednotlivých zaměstnanců (dovolená, nemoc, ap.)
 • odměny a prémie jednotlivých zaměstnanců

Tyto údaje poskytne zákazník každý měsíc, nejpozději do 5 pracovních dní před výplatním termínem.

Výstupní doklady

Výstupy z vedení mzdové agendy zákazníkovi, předáváme nejen v měsíčních periodách a na konci účetního období, ale samozřejmě i výstupy nepravidelné - podle potřeby zákazníka či jeho zaměstnanců, případně jako reakce na zahájení a ukončení pracovního poměru jednotlivých zaměstnanců.

  Výstupy mzdové agendy měsíční:
 • výplatní pásky
 • zálohové a dobírkové přehledy
 • evidence vyplacených nemocenských dávek (pro velké organizace)
 • měsíční přehled (rekapitulace mzdových nákladů)
 • měsíční hlášení pro OSSZ
 • příkazy k úhradě
 • výpočet povinného pojištění zaměstnanců

Uvedené výstupy bude mít zákazník nejpozději 5 pracovních dní po poskytnutých měsíčních vstupních účetních dokladech.

  Výstupy mzdové agendy roční:
 • mzdové listy
 • vedení evidenčních listů pro OSSZ

  Účetní výstupy nepravidelné:
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců OSSZ
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců ZP
 • vystavování zápočtových listů
 • vystavování potvrzení o příjmech pro sociální dávky
 • vystavování potvrzení o příjmech daňové účely a podobně