ADRESA

 

Jiřina Volfová
Ebenová 1482
250 82 Úvaly

 

TELEFONY

 

mobil: +420 723 237 592

 

NAPIŠTE NÁM

 

jirina.volfova@atlas.cz

 

Účetnictví

Vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví) a daňové evidence (dříve jednoduché účetnictví) provádíme podle podkladů zákazníka s maximální pečlivostí vždy v souladu s aktuálními zákonnými normami.

  Při zpracování účetnictví je samozřejmostí zohledňovat zákazníkovy požadavky:
 • přebírání (i předávání) účetních dokladů v sídle společnosti zákazníka
 • členění podle středisek, příp. zakázek
 • individuálně požadované výstupní setavy (formát i obsah)
 • zastupování zákazníka na úřadech
 • účetní poradenství

Vstupní doklady

Vedení účetnictví provádíme dle podkladů od zákazníka, které zákazník předává jednak jednorázově, a jednak v měsíčních periodách.

  Požadované vstupní účetní doklady od zákazníka jednorázové:
 • dokumentace o dosavadních stycích s příslušnými úřady
 • bankovní spojení a čísla bankovních účtů
 • smlouvy s vazbou do účetnictví ...

Tyto údaje poskytne zákazník bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo. Zároveň zákazník zaručí jejich včasnou aktualizaci.

  Požadované vstupní účetní doklady od zákazníka měsíční:
 • přijaté a vydané daňové doklady
 • bankovní výpisy od všech bankovních účtů
 • knihy jízd a cestovní příkazy

Tyto údaje poskytne zákazník každý měsíc, nejpozději do 10 pracovních dní v následujícím měsíci.

Výstupní doklady

Výstupy z účetnictví zákazníkovi, předáváme jednak v měsíčních periodách a jednak na konci účetního období (roční). Mimo to předáváváme výstupy nepravidelné - podle potřeby zákazníka či jeho zaměstnanců.

  Účetní výstupy měsíční:
 • kontrola náležitostí všech vstupních dokladů od zákazníka
 • doplnění náležitostí k dokladům s ohledem na všechny zákonné předpisy a normy
 • závazky, pohledávky
 • přiznání k DPH (případně čtvrtletně)
 • měsíční bilance
 • vyúčtování cestovních příkazů

Uvedené výstupy bude mít zákazník nejpozději do 10 pracovních dní po poskytnutých měsíčních vstupních účetních dokladech.

  Účetní výstupy roční - daňová evidence:
 • peněžní deník
 • pokladní kniha
 • kniha závazků a pohledávek
 • karty investičního majetku
 • účetní závěrka
 • daňové přiznání
 • silniční daň

  Účetní výstupy roční - účetnictví:
 • hlavní kniha
 • účetní deník
 • pokladní kniha
 • kniha závazků a pohledávek
 • karty investičního majetku
 • výsledovka, výkaz zisku a ztrát
 • rozvaha
 • daňové přiznání
 • silniční daň

  Účetní výstupy nepravidelné:
 • statistické výkazy (pro statistický úřad)
 • potvrzení pro úřady a banky ...